Huldiging jubilarissen Gerrit Radstake en Cor Baan

Eindelijk mogen huldigen.

Gewoonlijk huldigt het Varssevelds Mannenkoor zijn jubilarissen tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst maar dit

jaar heeft dat vanwege Covid- 19 geleid tot uitstel.

Op maandagavond 12 juli, tijdens een gezellige zomerborrel voor alle leden, heeft de voorzitter van het Varssevelds Mannenkoor eindelijk de oorkondes en versierselen kunnen overhandigen aan de 2 jubilarissen van dit jaar.

Gerrit Radstake viert zijn 60- jarig jubileum en Cor Baan zijn 25-jarig jubileum als zanger van ons koor en tevens als lid van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond.

Uiteraard werden beide heren door hun collega’s van het koor toegezongen en werd aansluitend aan het officiële gedeelte een proost uitgebracht richting de jubilarissen.

Varssevelds Mannenkoor mag weer zingen

Vanaf 5 juni jl. is onder bepaalde voorwaarden koorzang weer toegestaan maar dan wel in de openlucht. Omdat de behoefte onder de koorleden zeer groot is om weer gezamenlijk te mogen zingen sinds september 2020 is gezocht naar een oplossing om met goede randvoorwaarden buiten te kunnen repeteren. Er is hulp gevraagd aan sportclub Varsseveld en men was direct enthousiast om medewerking te verlenen aan collega vereniging, het Varssevelds Mannenkoor.

Op de maandagavonden vanaf 19.30 uur hebben wij toestemming gekregen om van de tribune gebruik te mogen maken zodat wij een prachtige plek hebben gevonden voor de komende weken om te repeteren. Hiermee voldoen wij aan de eis van openlucht, staan toch beschut en hebben de ruimte om afstand van elkaar te houden. Zingen op de tribune geeft het gevoel om te zingen in een amfitheater met een goede akoestiek.

De eerste repetitie op maandagavond 14 juni werd meteen bijgewoond door nagenoeg alle leden onder leiding van een gelukkige dirigent die weer eens voor de troepen mocht gaan staan. Koorleden zijn dan ook bijzonder blij om weer met elkaar te kunnen repeteren en zijn dankbaar voor de geweldige ondersteuning die wij ondervinden van sportclub Varsseveld en ook om gebruik te mogen maken van de sportkantine na het zingen om kelen weer te smeren. Dit alles uiteraard met inachtneming van de geldende Corona regels.

Na de zomervakantie periode hoop het koor weer terug te mogen keren naar de thuishaven in het Borchuus.

 

In Memoriam Bart Maalderink

In de vroege ochtend van 16 mei is ons koorlid Bart Maalderink overleden, hij is 80 jaar geworden.

In oktober vorig jaar kreeg Bart het slechte bericht dat longkanker was vastgesteld. Na vier chemokuren was er nog hoop, ondanks dat hij wist niet meer beter te kunnen worden.

Een bijkomend hersentumor, enkele weken geleden, werd hem fataal.

Bart was maar liefst 55 jaar lid van het Varssevelds Mannenkoor en was geen persoon die op de voorgrond trad, maar wel iemand die zijn mening van tijd tot tijd niet onder stoelen of banken stak. Op een rustige, maar duidelijke manier gaf hij dan zijn mening.

Bart was een bijzondere vaste waarde bij de lage baspartij maar vanwege de terugloop qua aantallen bij de baritons maakte hij desgevraagd enkele jaren geleden de overstap naar de baritons

Wij verliezen in Bart niet alleen een aimabel man en een kameraad maar ook een toegewijd zanger, die overmacht daargelaten, geen repetitie of concert oversloeg.

Wij zullen hem missen. Hij ruste in vrede.

Wandeltocht 7 maart 2021 is afgelast i.v.m. de coronamaatregelen, nu gepland op 24 oktober

Beste wandelaars,

Jaarlijks wordt door het Varssevelds Mannenkoor in samenwerking met de Koninklijke Wandelbond Nederland een wandeltocht georganiseerd op de eerste zondag van maart. Dit jaar, op zondag 7 maart, zou het eerste lustrum van de Varsseveldse Wandeltocht worden gelopen. Vanwege corona is besloten de geplande datum van de 5e wandeltocht te verschuiven naar het najaar en wel naar zondag 24 oktober.

Veel trouwe wandelaars van de Varsseveldse Wandeltocht hebben alweer geïnformeerd over route en afstanden en hadden zich al verheugd om de mooie omgeving van Varsseveld, met een nieuwe route, te verkennen. Jaarlijks blijkt er altijd veel waardering voor de wijze waarop de organisatie in staat is om mooie en afwisselende routes uit te zetten. De route van 7 maart wordt aangehouden voor de datum van 24 oktober en voor trouwe lopers wellicht leuk om nu eens in een ander jaargetijde een ronde rondom Varsseveld te lopen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@varsseveldsmannenkoor.nl of via onze site www.varsseveldsmannenkoor.nl

 

In memoriam Jan Gussinklo

 

In Memoriam Jan Gussinklo

In de vroege ochtend van 2 januari 2021 is ons koorlid Jan Gussinklo onverwacht overleden. Jan zou op 9 januari 79 jaar geworden zijn.

In de herfst van 2020 kreeg Jan te maken met een flinke longontsteking die maar nauwelijks echt verdween. Vlak voor de feestdagen werd Jan bovendien getroffen door het heersende Coronavirus. Dat leverde een dusdanig ziektebeeld op dat hij in korte tijd niet meer te boven kwam.

Jan was 37 jaar lang lid van het Varssevelds Mannenkoor.
Geen persoon die op de voorgrond trad, maar wel een vaste waarde binnen de Tweede Tenorpartij, die hij de laatste tijd had ingeruild voor een plek bij de Baritons. Daar moest hij wel even wennen, maar geleidelijk aan had Jan zijn draai ook daar gevonden.
Jan hield van muziek zowel instrumentaal als vocaal en was een echte verenigingsman. Jan maakte deel uit van de Varsseveldse Vendeliers, van de Christelijke muziek- vereniging Jubal Varsseveld en van ons koor.

Wij verliezen in Jan niet alleen een aimabel man en kameraad, maar ook een toegewijd zanger die, overmacht daargelaten, geen repetitie of concert oversloeg.
Wij zullen Jan missen.

Hij ruste in vrede.

Gevolgen Corona voor de repetities en concerten

Wij waren weer begonnen, maar toch ook weer even pas-op-de-plaats.

Vanwege het Coronavirus hebben we sinds half maart stilgelegen.
Op 7 september hebben we onze repetities weer opgepakt. Met een Coronaprotocol, zoals repetities op 1,5 meter afstand van elkaar opgesteld in een zig-zag-formatie en in twee groepen van ca. 20 personen. We waren blij dat we weer konden gaan zingen.

Het overgrote deel van de zangers heeft meegedaan aan de groepsrepetities.

Het was wel even wennen, maar onder leiding van Wim Ruessink kregen we de slag al snel te pakken.

De aangescherpte Coronamaatregelen vanwege het opleven van het virus, gooien toch weer roet in het eten. Het bestuur heeft moeten besluiten om een pas op de plaats te maken en de repetities vooralsnog voor drie weken stop te zetten.

Zo zijn verder ook alle optredens voor dit jaar geannuleerd. We hadden met name rondom de kerstperiode een plannen voor grotere en kleinere optredens, maar toch hebben we op voorhand besloten dat het geen haalbare kaart is deze doorgang te laten vinden.

Wij hopen volgend jaar op meer perspectief en komen dan hopelijk terug in het voorjaar met twee wat grotere concerten, samen met het Eibergs Mannenkoor.

Varssevelds Mannenkoor doet mee met Rabo ClubSupport

Het Varssevelds Mannenkoor doet natuurlijk weer mee met Rabo ClubSupport.

Het jaarlijkse extraatje van de Rabobank is meer dan welkom in deze moeilijke tijden.

Leden van de Rabobank kunnen stemmen in de periode 5 t/m 24 oktober.

Uw stem stellen wij bijzonder op prijs.

Stem op ons in de Rabo-app of op rabobank.nl/clubsupport.

U ontvangt hierover geen stembrief van de Rabobank.

 

 

4e VARSSEVELDSE WANDELTOCHT zondag 1 maart

Op zondag 1 maart wordt door het Varssevelds Mannenkoor, in samenwerking met de Koninklijke Wandelbond Nederland, de Varsseveldse Wandeltocht georganiseerd.

Deze tocht heeft zich inmiddels bewezen bij een grote schare wandelaars omdat de organisatie er ieder jaar weer in slaagt om letterlijk nieuwe wegen te bewandelen in- en rondom Varsseveld.

Vanaf 08.00 uur kan worden gestart voor de afstanden 25, 18 en 13 kilometer en vanaf 09.00 uur is de start mogelijk voor de 9 kilometer.

De start en finish is in de kantine bij sportcentrum van Pallandt, van Pallandtstraat 4 in Varsseveld.

Op de pauzeplek kunt u genieten van een lekker kopje koffie, chocolademelk, soep, etc.

Daar is ook een toiletvoorziening aanwezig.

Voor meer informatie info@varsseveldsmannenkoor.nl

Huldiging jubilarissen Varssevelds Mannenkoor

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Varssevelds Mannenkoor van 5 januari 2020 zijn de leden Jan Peppelman en Jan de Bree gehuldigd i.v.m. hun 60-jarig lidmaatschap van het koor. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd uitvoerig aandacht besteed aan dit jubileum van beide zangers, die nog elke maandag uit volle borst meezingen.