Varssevelds Mannenkoor mag weer zingen

Vanaf 5 juni jl. is onder bepaalde voorwaarden koorzang weer toegestaan maar dan wel in de openlucht. Omdat de behoefte onder de koorleden zeer groot is om weer gezamenlijk te mogen zingen sinds september 2020 is gezocht naar een oplossing om met goede randvoorwaarden buiten te kunnen repeteren. Er is hulp gevraagd aan sportclub Varsseveld en men was direct enthousiast om medewerking te verlenen aan collega vereniging, het Varssevelds Mannenkoor.

Op de maandagavonden vanaf 19.30 uur hebben wij toestemming gekregen om van de tribune gebruik te mogen maken zodat wij een prachtige plek hebben gevonden voor de komende weken om te repeteren. Hiermee voldoen wij aan de eis van openlucht, staan toch beschut en hebben de ruimte om afstand van elkaar te houden. Zingen op de tribune geeft het gevoel om te zingen in een amfitheater met een goede akoestiek.

De eerste repetitie op maandagavond 14 juni werd meteen bijgewoond door nagenoeg alle leden onder leiding van een gelukkige dirigent die weer eens voor de troepen mocht gaan staan. Koorleden zijn dan ook bijzonder blij om weer met elkaar te kunnen repeteren en zijn dankbaar voor de geweldige ondersteuning die wij ondervinden van sportclub Varsseveld en ook om gebruik te mogen maken van de sportkantine na het zingen om kelen weer te smeren. Dit alles uiteraard met inachtneming van de geldende Corona regels.

Na de zomervakantie periode hoop het koor weer terug te mogen keren naar de thuishaven in het Borchuus.

 

In Memoriam Bart Maalderink

In de vroege ochtend van 16 mei is ons koorlid Bart Maalderink overleden, hij is 80 jaar geworden.

In oktober vorig jaar kreeg Bart het slechte bericht dat longkanker was vastgesteld. Na vier chemokuren was er nog hoop, ondanks dat hij wist niet meer beter te kunnen worden.

Een bijkomend hersentumor, enkele weken geleden, werd hem fataal.

Bart was maar liefst 55 jaar lid van het Varssevelds Mannenkoor en was geen persoon die op de voorgrond trad, maar wel iemand die zijn mening van tijd tot tijd niet onder stoelen of banken stak. Op een rustige, maar duidelijke manier gaf hij dan zijn mening.

Bart was een bijzondere vaste waarde bij de lage baspartij maar vanwege de terugloop qua aantallen bij de baritons maakte hij desgevraagd enkele jaren geleden de overstap naar de baritons

Wij verliezen in Bart niet alleen een aimabel man en een kameraad maar ook een toegewijd zanger, die overmacht daargelaten, geen repetitie of concert oversloeg.

Wij zullen hem missen. Hij ruste in vrede.

In memoriam Jan Gussinklo

 

In Memoriam Jan Gussinklo

In de vroege ochtend van 2 januari 2021 is ons koorlid Jan Gussinklo onverwacht overleden. Jan zou op 9 januari 79 jaar geworden zijn.

In de herfst van 2020 kreeg Jan te maken met een flinke longontsteking die maar nauwelijks echt verdween. Vlak voor de feestdagen werd Jan bovendien getroffen door het heersende Coronavirus. Dat leverde een dusdanig ziektebeeld op dat hij in korte tijd niet meer te boven kwam.

Jan was 37 jaar lang lid van het Varssevelds Mannenkoor.
Geen persoon die op de voorgrond trad, maar wel een vaste waarde binnen de Tweede Tenorpartij, die hij de laatste tijd had ingeruild voor een plek bij de Baritons. Daar moest hij wel even wennen, maar geleidelijk aan had Jan zijn draai ook daar gevonden.
Jan hield van muziek zowel instrumentaal als vocaal en was een echte verenigingsman. Jan maakte deel uit van de Varsseveldse Vendeliers, van de Christelijke muziek- vereniging Jubal Varsseveld en van ons koor.

Wij verliezen in Jan niet alleen een aimabel man en kameraad, maar ook een toegewijd zanger die, overmacht daargelaten, geen repetitie of concert oversloeg.
Wij zullen Jan missen.

Hij ruste in vrede.

Gevolgen Corona voor de repetities en concerten

Wij waren weer begonnen, maar toch ook weer even pas-op-de-plaats.

Vanwege het Coronavirus hebben we sinds half maart stilgelegen.
Op 7 september hebben we onze repetities weer opgepakt. Met een Coronaprotocol, zoals repetities op 1,5 meter afstand van elkaar opgesteld in een zig-zag-formatie en in twee groepen van ca. 20 personen. We waren blij dat we weer konden gaan zingen.

Het overgrote deel van de zangers heeft meegedaan aan de groepsrepetities.

Het was wel even wennen, maar onder leiding van Wim Ruessink kregen we de slag al snel te pakken.

De aangescherpte Coronamaatregelen vanwege het opleven van het virus, gooien toch weer roet in het eten. Het bestuur heeft moeten besluiten om een pas op de plaats te maken en de repetities vooralsnog voor drie weken stop te zetten.

Zo zijn verder ook alle optredens voor dit jaar geannuleerd. We hadden met name rondom de kerstperiode een plannen voor grotere en kleinere optredens, maar toch hebben we op voorhand besloten dat het geen haalbare kaart is deze doorgang te laten vinden.

Wij hopen volgend jaar op meer perspectief en komen dan hopelijk terug in het voorjaar met twee wat grotere concerten, samen met het Eibergs Mannenkoor.

Varssevelds Mannenkoor doet mee met Rabo ClubSupport

Het Varssevelds Mannenkoor doet natuurlijk weer mee met Rabo ClubSupport.

Het jaarlijkse extraatje van de Rabobank is meer dan welkom in deze moeilijke tijden.

Leden van de Rabobank kunnen stemmen in de periode 5 t/m 24 oktober.

Uw stem stellen wij bijzonder op prijs.

Stem op ons in de Rabo-app of op rabobank.nl/clubsupport.

U ontvangt hierover geen stembrief van de Rabobank.

 

 

4e VARSSEVELDSE WANDELTOCHT zondag 1 maart

Op zondag 1 maart wordt door het Varssevelds Mannenkoor, in samenwerking met de Koninklijke Wandelbond Nederland, de Varsseveldse Wandeltocht georganiseerd.

Deze tocht heeft zich inmiddels bewezen bij een grote schare wandelaars omdat de organisatie er ieder jaar weer in slaagt om letterlijk nieuwe wegen te bewandelen in- en rondom Varsseveld.

Vanaf 08.00 uur kan worden gestart voor de afstanden 25, 18 en 13 kilometer en vanaf 09.00 uur is de start mogelijk voor de 9 kilometer.

De start en finish is in de kantine bij sportcentrum van Pallandt, van Pallandtstraat 4 in Varsseveld.

Op de pauzeplek kunt u genieten van een lekker kopje koffie, chocolademelk, soep, etc.

Daar is ook een toiletvoorziening aanwezig.

Voor meer informatie info@varsseveldsmannenkoor.nl

Huldiging jubilarissen Varssevelds Mannenkoor

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Varssevelds Mannenkoor van 5 januari 2020 zijn de leden Jan Peppelman en Jan de Bree gehuldigd i.v.m. hun 60-jarig lidmaatschap van het koor. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd uitvoerig aandacht besteed aan dit jubileum van beide zangers, die nog elke maandag uit volle borst meezingen.

Varssevelds Mannenkoor viert 75 jaar vrijheid. Doe je mee in het projectkoor?

Het Varssevelds Mannenkoor gaat met projectleden werken. Het project heeft “75 jaar Vrijheid” als thema meegekregen en start midden januari. Het resultaat is optredens in april en mei ter gelegenheid van de viering “75 jaar Vrijheid”. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 20 januari.

Het is een primeur en een proef op de som voor het Varssevelds Mannenkoor. Elders in het land is deze aanpak al succesvol gebleken. Dus waarom ook niet in Varsseveld ? In het project gaan gezondheid en vrijetijdsbesteding hand in hand door mannen bijeen te brengen om een paar maanden lekker te zingen. Immers, zingen is gezond en de repetities en de uiteindelijke optredens zijn uitdagingen en belevenissen op zich.
Als projectlid maak je onder deskundige leiding op een eenvoudige manier kennis met de mannenzang. Er is geen muziekkennis vereist. In een paar maanden wordt met de projectleden in afzonderlijke repetities samen naar een mooi eindresultaat toegewerkt, met als einddoel meezingen in de Bevrijdingsconcerten. Tijdens het project worden onder andere nummers gezongen van John Lennon en Simon&Garfunkel. Ook komen enkele liederen uit het bekende mannenkoorrepertoire aan bod

Het project begint half januari en eindigt in het voorjaar 2020. Bij voldoende aanmeldingen wordt er wekelijks gerepeteerd op vrijdagavond om 19.30 uur in het Borchuus in Varsseveld. Na 10 à 12 repetities eindigt het project met optredens ter gelegenheid van “75 jaar Vrijheid” op 18 april in Eibergen en op 2 mei in Varsseveld. De mannenkoren uit Eibergen en Varsseveld vormen dan één groot mannenkoor. Dat is op zich zelf al een belevenis om daar tussen te staan.
Aspirant projectleden kunnen gratis naar het Nieuwjaarsconcert van het Varssevelds Mannenkoor op zaterdag 18 januari, 20.00 uur in de Laurentiuskerk in Varsseveld.

Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 20 januari. Na het project ben je een mooie ervaring rijker. Voor meer informatie over het project en aanmelden kan het beste contact worden opgenomen met de secretaris van het Varssevelds Mannenkoor, Henk Berkhout, email info@varsseveldsmannenkoor.nl , telefoon 0315 640066.
Website : www.varsseveldsmannenkoor.nl

Klik op onderstaande link voor de flyer 

folder projectkoor pdf