Huldiging jubilarissen Varssevelds Mannenkoor

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van het Varssevelds Mannenkoor (VMK) op 7 januari jl. in het Borchuus in Varsseveld werden drie jubilarissen in het zonnetje gezet : Ronald Boschman, 40 jaar lid KNZV, Jan Berends en Theo Rutgers , beiden 50 jaar KNZV lid.
Na het openingswoord door de VMK-voorzitter Adrie Bout, werd door de vertegenwoordiger van het KNZV, de heer Roel Bueneker, kort ingegaan op hetgeen zich in het KNZV Midden Nederland afspeelt.
De persoonlijke aandacht aan de jubilarissen werd uitgesproken door de VMK-voorzitter.
Na de toespraken werden de KNZV-jubileumspeld en de daarbij behorende oorkonde uitgereikt door Roel Bueneker. Bloemen waren er voor de echtgenotes van de jubilarissen.

De jubilarissen werden door het koor toegezongen met het speciaal gecomponeerde “Jubilarissenlied” en “Toast Jan van Poppel”.

Het formele gedeelte werd afgesloten met het uitbrengen van de Nieuwjaarstoast.