Huldiging jubilarissen

Nieuwjaarsbijeenkomst VMK 2023 – huldiging jubilarissen

Op zondag 15 januari hebben wij in het Borchuus de aftrap voor ons 150 jarig jubileum georganiseerd. Tegelijkertijd hebben we de wensen voor het nieuwe jaar uitgewisseld.
Een groot aantal leden was aanwezig om dit samen te vieren.

Traditiegetrouw werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de jubilarissen van het koor in het zonnetje te zetten.


Bennie Leneman en Adrie Bout werden beiden gehuldigd voor hun 25 jarig lidmaatschap van het koor en van het KNZV. Bennie werd toegesproken door Adrie Bout, voorzitter; op zijn beurt werd Adrie toegesproken door Ben Bruil, vicevoorzitter/penningmeester. De jubileum-insignes van het KNZV werden opgespeld en de daarbij behorende oorkondes uitgereikt.

De dames van de jubilarissen werden met een dankwoord en het overhandigen van een boeket bloemen ook in de huldiging betrokken.