organisatie

Het bestuur van het Varssevelds Mannenkoor wordt ondersteund door een archivaris, een bibliothecaris en diverse adviescommissies:
• de muziekcommissie, die in nauwe samenspraak met de dirigent het repertoire voor de optredens gedurende het jaar samenstelt en daarover advies uitbrengt.
• de PR-commissie die verantwoordelijk is voor een goede PR van het Varssevelds Mannenkoor via de website en de media.
• de Activiteitencommissie die vooral de jaarlijkse nevenactiviteiten voor de koorleden (en partners) voor haar rekening neemt. De Activiteitencommissie wordt ook ingezet bij de organisatorische voorbereidingen van de concerten.
• een reiscommissie wordt ingesteld als besloten wordt om een concertreis te maken.
• een feestcommissie wordt ingesteld als besloten wordt om een feest te organiseren.