Rabo ClubSupport 2022

Goed voor onze vereniging & geweldig voor de samenleving

 

Ons doel
Het Varssevelds Mannenkoor bestaat volgend jaar 150 jaar. Daar willen we samen met u en met jou niet ongemerkt aan voorbij gaan. Maar dat brengt ook extra kosten met zich mee. Een financieel ruggensteuntje zal ons daar beslist bij helpen.

En dat kan door ons te steunen via de actie Rabo ClubSupport. Die steun verdienen wij door het aantal op ons koor uitgebrachte stemmen.

Jouw stem is dus geld waard.
Jij steunt ons toch ook ??

Stemmen
Als u of jij lid bent van de Rabobank ontvangt u en jij binnenkort een uitnodiging om te stemmen.

Stemperiode van 5 tot 27 september 2022
via Rabo app of Rabobank.nl/clubsupport

Bij het stemmen op ons koor kiezen voor :     Varssevelds Mannenkoor

Bij voorbaat onze dank voor uw en jouw steun.