Wandeltocht 5 maart 2023

In 2023 wordt de Varsseveldse Wandeltocht gelopen op zondag 5 maart a.s. De afstanden waaruit gekozen kan worden zijn 25, 18, 13,10 en 5 km. De start en inschrijving van deze afstanden zijn vanaf 08.00 uur in de kantine van sportcentrum van Pallandt aan de van Pallandtstraat 4 in Varsseveld. Ook is het mogelijk om met het gezin een kleine afstand te lopen van 5 kilometer. De start is eveneens bij de sporthal vanaf 09.00 uur. Voorinschrijving en betaling voor deze wandeltocht is mogelijk via www.wandel.nl of via www.varsseveldsmannenkoor.nl Het inschrijfgeld bedraagt € 4,- voor leden van de KWBN € 3,- en kinderen t/m 12 jaar is gratis. Ook dit jaar is de organisatie weer in handen van het Varssevelds Mannenkoor in samenwerking met de Koninklijke Wandelbond Nederland. Voor meer informatie zie de site van het mannenkoor en voor vragen kunt u mailen met info@varsseveldsmannenkoor.nl

Voorinschrijving vanaf 1 februari via deze site. Klik op deze knop. Klik hier. U wordt dan doorverbonden met Wandel.nl Inschrijving is ook mogelijk op 5 maart bij de startlocatie. Het inschrijfgeld voor de korte wandeltocht van 5 km is € 3,- per persoon. Kinderen t/m 12 jaar doen gratis mee.

 

Tochtreglement 7e Varsseveldse wandeltocht 5 maart 2023

Algemeen:

Als organiserende vereniging vragen wij u om zich aan de volgende uitgangspunten te houden:

 1. Gebruik steeds je gezonde verstand;
 2. Houd voldoende afstand van elkaar en maak dit ook voor anderen mogelijk;
 3. Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers;
 4. Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals handen wassen;
 5. Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars, indien nodig wacht dan even op gepaste            afstand;
 6. Volg steeds de aanwijzingen op van de vrijwilligers/functionarissen van het Varssevelds            Mannenkoor,  herkenbaar aan geel-groene hesjes.

Inschrijven:

Ter voorkoming van drukte op het inschrijfbureau vragen wij u om u bij voorkeur aan te melden door middel van voorinschrijving en betaling via de website. Door de inschrijving verklaart u dat u zich zult houden aan het door de het Varssevelds Mannenkoor opgestelde protocol voor dit wandelevenement.

Indien het evenement om welke reden dan ook wordt afgelast hebt u recht op restitutie van het inschrijfbedrag onder aftrek van € 0,50 verwerkingskosten.

Parkeren:

Volg de aanwijzingen op van de parkeerwachten.

Startbureau:

 1. Op aanwijzing van een medewerker van de organisatie wordt u toegelaten tot de startlocatie.
 2. U dient deze bevestiging van uw voorinschrijving te printen om deze te laten scannen door            onze medewerkers;
 3. Neem binnen in de startlocatie de geldende horeca-richtlijnen in acht en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige (horeca)medewerkers.
 4. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige functionaris, herkenbaar aan hesjes of badges.

Onderweg:

Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars.

Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot u weer op een breder gedeelte wandelt.

Rustlocaties:

Uitgangspunten:

 1. Neem plaats in de aangewezen wachtrij en houd daarbij gepaste afstand tot elkaar.
 2. Neem bij de rustlocatie de geldende horeca-richtlijnen in acht en volg steeds de aanwijzingen            op van de aanwezige (horeca)medewerkers.
 3. Blijf niet langer dan noodzakelijk bij de rustlocatie;
 4. Indien u wenst te zitten, gebruik dan één van de beperkt aanwezige stoelen.

Toiletten:

 1. Neem plaats in de aangewezen wachtrij en houd daarbij 1,5 meter afstand;
 2. Desinfecteer het toilet alvorens het te gebruiken. De organisatie stelt hiervoor de middelen            beschikbaar
 3. Laat het toilet schoon achter voor degene die na u komt;
 4. Was uw handen voordat u verder gaat met uw wandeling. De organisatie stelt hiervoor            middelen beschikbaar;
 5. Het toilet op de startlocatie dient benaderd te worden volgens de ter plaatse aangegeven            aanwijzingen.

Finish:

Afmelding bij de finish is niet verplicht. Het inschrijfbureau blijft tot 16.00 uur bezet voor uw eventuele vragen of opmerkingen. Daarbij dient u ook de voornoemde regels in acht te nemen.